TRATEXCO
hotline : 0936 058 188
  
      
 •       Khuyến mãi Cào liền tay - Trúng ngay điện thoại     
 •     
 •       Anh banner kenwood vơi nhieu tính năng     
 •     
 •       banner motorola     
 •     
 •       Banner kenwod     
 •   

Thiết bị xe taxi

 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi Patent X

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7302H / TK-8302H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc xe taxi HF 104 đai cố định

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy in hóa đơn cước Taxi VTC-08

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm HYT TM-628H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đầu đọc thẻ taxi RFID

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Thiết bị định vị GPS hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31 : 2014/BGTVT MID V2

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antena trạm trung tâm Decibel DB404

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc xe taxi TR028 ABS đai cố định

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7360H / TK-8360H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola GM - 3188

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn LED TAXI FOR HIRE khắc LAZE 3D

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy in hóa đơn cước taxi V6

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi LGB - Z5

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M3688

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Icom IC F5013H/IC F6013H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Icom IC F5023H/IC F6023H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi SAKURA S568

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TM-281A / TM-481A

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna đế từ OPEK V1208

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Bộ nguồn cấp điện Astron 220V-13,8V

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola XIR M3188

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi LGB - M1

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX 720H/NX 820H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antena trạm trung tâm Decibel DB222

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna đế từ Diamond MC201

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi Master

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX740H/NX840H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna đế từ Diamond MC100

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX 900/NX 9001

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX 5700B/NX 5800B

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TM-271A/TM-471A

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7160H / TK-8160H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7108H / TK-8108H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7180/TK-8180

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm hàng hải Kenwood TK-90

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kenwood NX-700H/NX-800H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7100H / TK-8100H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc xe taxi Model TR-031 ABS

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola GM 338

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm VERTEX STANDARD VX-2100/VX-2200

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola GM 3688

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đệm mút cảm trọng lượng xe taxi

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Mắt thần tự động tính tiền

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kirisun PT 8200

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kirisun PT-8100

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kirisun PT 8000

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kirisun DM680

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kirisun PT617

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M6660

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M8220/XIR 8228

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M8260/XIR M8268

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M8600/XIR M8668

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Vertex Standard VX 4100/VX 4200

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Icom IC GM651

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Icom IC 2200H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Icom IC 2300H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Icom IC F211S

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Icom IC F5061/IC F6061

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy thu phát vô tuyến điện Icom IC FR3000/IC FR4000

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy thu phát vô tuyến điện Icom IC FR5000/IC FR6000

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy thu phát vô tuyến Icom IC 78

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy thu phát vô tuyến Icom IC 718

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy thu phát vô tuyến Icom IC M700PRO

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy thu phát vô tuyến Icom IC M801 GMDSS

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy thu phát vô tuyến Icom IC M802 FMS

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Icom IC Size 500

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn mào taxi kiểu dọc

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn mào vàng taxi đế từ

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn mào xe taxi ABC TR-031

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Airport Ba Sao

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Thành Công

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Bảo Việt

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Dầu Khí

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi MaiLinh Airport

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Nhật Linh

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Thăng Long

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Vạn Xuân

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Venus

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi VinaSun

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antena trạm trung tâm Maxrad MFB4500

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antena trạm trung tâm Maxrad MFB4603

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antena trạm trung tâm Decibel DB404A/B/C/D

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Decibel DB408

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond BC-100

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond BC-100S

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond BC-200

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond BC-200L

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond F22

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond F23

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond X-30

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Diamond X-50

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Maxrad MFB-1443

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Maxrad MFB-1563

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna trạm trung tâm Maxrad MFB-1500

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Antenna đế từ gắn xe VN 124

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Cột anten trung tâm tam giác dây co 320 x 320 x 320mm

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Cột anten rút bằng ống kẽm (ông nước) cao 10m

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Cáp dẫn sóng cao tần Cable 1/2 inch

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Cáp dẫn sóng cao tần Cable 10DFB

  Liên Hệ

Máy bộ đàm cầm tay

 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Kenwood TK-2317 / TK-3317

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Kenwood TK 2000/3000

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm kenwood TK3000 UHF

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VX 261

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VX 264

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VZ-20

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VZ-30

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VZ-28

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Motorola CP1660

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VX - 354

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Icom IC F3003 VHF

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Kirisun PT260

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm HYT TC508

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR SL1M

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Motorola CP 1100

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VX 451

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Icom IC F4003 UHF

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm HYT TC 580

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX-240 / NX-340

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Icom IC M88

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Vertex Standard EVX 531 V/U

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Motorola CP 1300

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Icom IC U80 UHF

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm chống cháy nổ Vertex Standard VX 451IS chính hãng

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Kenwood TK-2407 / TK-3407

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Icom IC V80 VHF

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm chống cháy nổ Icom IC M88IS

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Vertex Standard EVX 534 V/U

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Kenwood TK-2360 / TK-3360

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Motorola GP-328

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm hàng hải Icom IC M24

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Vertex Standard EVX- 539 V/U

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Icom IC F1000

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Vertex Standard VX-351

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm hàng hải Icom IC M36

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP-328 IS

  Liên Hệ
 • Máy bộ đàm cầm tay

  Máy bộ đàm Icom IC F2000

  Liên Hệ