TRATEXCO
hotline : 0936 058 188
  
      
 •       Sile Vertex VX 260     
 •     
 •       Anh banner kenwood vơi nhieu tính năng     
 •   

Thiết bị xe taxi

 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola XIR M3188

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi Patent X

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7302H / TK-8302H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy in hóa đơn cước Taxi VTC-08

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm HYT TM-628H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TK-7360H / TK-8360H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola GM - 3188

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy in hóa đơn cước taxi V6

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi LGB - Z5

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M3688

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Thiết bị định vị GPS hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31 : 2014/BGTVT MID V2

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi SAKURA S568

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Kenwood TM-281A / TM-481A

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi LGB - M1

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đồng hồ tính cước taxi Master

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX740H/NX840H

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola GM 338

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc xe taxi HF 104 đai cố định

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm Motorola GM 3688

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M6660

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M8220/XIR 8228

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M8260/XIR M8268

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR M8600/XIR M8668

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn mào taxi kiểu dọc

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn mào vàng taxi đế từ

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn mào xe taxi ABC TR-031

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Airport Ba Sao

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Thành Công

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Bảo Việt

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Dầu Khí

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi MaiLinh Airport

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Nhật Linh

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Thăng Long

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Vạn Xuân

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi Venus

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc taxi VinaSun

  Liên Hệ
 • Thiết bị xe taxi

  Đèn nóc xe taxi Airport Phi Trường

  Liên Hệ

Máy bộ đàm cầm tay

Phụ kiện

 • Phụ kiện

  Pin ni mh KNB 32N 7.2V -25A

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Anten Kenwood UHF KRA-23

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Anten Kenwood VHF KRA-22

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Antenna Kenwood VHF KRA-26

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc nhanh bộ đàm Kenwood 1 ngăn KSC 32

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 33L- 7.2V - 2000 mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Anten Kenwood KRA 27

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 33L- 7.4V - 2000 mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 35L- 7.4V - 2000 mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 45L- 7.2V - 2000 mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 55L- 7.4V - 1480 mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 57L- 7.2V - 2000 mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 58Lexl- 7.2V - 1880mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 63L- 7.2V - 1130mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 64Lexl- 7.2V - 1030mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Li-Ion KNB 65L- 7.4V - 1520mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Li-Ion KNB 70Lex- 7.2V - 1430mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Li-Ion KNB 47L- 7.2V - 1950mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Li-Ion KNB 48L- 7.4V - 2550mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Li-Ion KNB 42L- 7.4V - 2000mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Li-Ion KNB 45L- 7.4V - 1800mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Ni-Card KNB 30A - 7.2V - 1100mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Li-Ion KNB 29N- 7.5V - 1500mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Ni-Mh KNB 32N- 7.2V - 2500mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Ni-Mh KNB 50NC- 7.4V - 2000mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Pin Kenwood Ni-Mh KNB 52N- 7.4V - 1400mAh

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Antenna Kenwood KRA 41

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Antenna Kenwood KRA 42

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Antenna Kenwood KRA 43G

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Antenna Kenwood KRA 44G

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm Kenwood 6 ngăn KSC 256

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm Kenwood 6 ngăn KSC 316

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm kenwood 6 ngăn KSC 326

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm Kenwood 6 ngăn KSC 356

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm Kenwood KSC 25

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm kenwood KSC 35

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm kenwood KSC 35SCR

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm Kenwood KVC19 - 12V

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm kenwood KVC21-12V

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc nhanh bộ đàm kenwood 1 ngăn KSC 30

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc nhanh bộ đàm kenwood 1 ngăn KSC 31

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc nhanh bộ đàm kenwood 1 ngăn KSC 32S

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc nhanh bộ đàm Kenwood 1 ngăn KSC 35S

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc nhanh bộ đàm Kenwood 1 ngăn KSC 43

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc nhanh bộ đàm kenwood KSC 25L

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm Kenwood KSC 32-69EX

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc bộ đàm Kenwood KSC 326S

  Liên Hệ
 • Phụ kiện

  Sạc Pin bộ đàm Kenwood KVC 14RGB

  Liên Hệ

Thiết bị lặn

 • Thiết bị lặn

  Thuyền cao su cỡ trung (5 người) SATURN USA

  Liên Hệ
 • Thiết bị lặn

  Thuyền cao su nhỏ TST270 – Trọng lượng 300kg (2 – 3 người)

  Liên Hệ
 • Thiết bị lặn

  Bộ quần áo lặn lửng TJS - 9313

  Liên Hệ
 • Thiết bị lặn

  Bộ quần áo lặn rời chuyên dụng cho thợ lặn Model WST 9021

  Liên Hệ
 • Thiết bị lặn

  Bộ quần áo lặn liền AJST-W9822

  Liên Hệ
 • Thiết bị lặn

  Áo mang bình dưỡng khí, ống thở, áo phao

  Liên Hệ
 • Thiết bị lặn

  Bình dưỡng khí

  Liên Hệ
 • Thiết bị lặn

  Đèn pin lặn đội đầu siêu sáng T6

  Liên Hệ

Máy dò kim loại

 • Máy dò kim loại

  Máy dò mìn cầm tay Valllon VMH3CS

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò bom đa năng Vallon EL 1303D2

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò kim loại Newin M7

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò kim loại Garrett 1165800

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò kim loại Newin M7

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò kim loại Garrett - 1165180

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò kim loại MB - 008

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò kim loại Super Scanner MD - 3003

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dó kim loại PD - 140

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò kim loại MD - 300

  Liên Hệ
 • Máy dò kim loại

  Máy dò vàng, kim loại cầm tay AR 954

  Liên Hệ

Thiết bị khác

 • Thiết bị khác

  Máy phá sóng điện thoại Mỹ

  Liên Hệ
 • Thiết bị khác

  Trạm lặp kỹ thuật số Kenwood TKR-750/TKR-850 FM VHF/UHF

  Liên Hệ
 • Thiết bị khác

  Trạm lặp kỹ thuật số Kenwood NEXEDGE NXR-710 / NXR-810

  Liên Hệ
 • Thiết bị khác

  Trạm chuyển tiếp tín hiệu - repeater CDR700

  Liên Hệ
 • Thiết bị khác

  Trạm chuyển tiếp tín hiệu REPEATER CDR 500

  Liên Hệ
 • Thiết bị khác

  Trạm chuyển tiếp tín hiệu kỹ thuật số Kenwood NXR-700E / 800E

  Liên Hệ
 • Thiết bị khác

  Trạm chuyển tiếp tín hiệu kỹ thuật số Kenwood NXR-900/901

  Liên Hệ

Tin tức

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2018

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2018

Chào đón năm mới 2018, thay mặt Ban Giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT (TRATEXCO)xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến Quý khách hàng, Đối tác đã luôn quan tâm và ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi trong suốt thời gian qua. TRATEXCO kính chúc Quý khách hàng, Đối tác cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty có một năm mới An Khang – Thịnh Vượng, Vạn Sự – Như Ý.

tại sao nên chọn chúng tôi

Tratexco là một tập đoàn lớn với 20 công ty thành viên hoạt động từ năm 1995. Với triết lý kinh doanh lấy Chữ Tín làm gốc, chúng tôi cam kết luôn cung cấp những sản phẩm Chính hãng, các giải pháp Đồng bộ với mức chi phí hợp lý đem lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu bằng chất lượng dịch vụ bảo hành lâu dài, chăm sóc khách hàng tận tâm, nhiệt tình.

ý kiến của khách hàng

 • <a>Taxi Ba Sao</a>

  Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xe hoạt động trong lĩnh vực xe taxi Chúng tôi luôn chọn Tratexco là đối tác tin cậy trong việc cung cấp đồng bộ các thiết bị xe taxi.

  Đại diện: Taxi Ba Sao

  Hãng basaotaxi.com

 • Công ty CP xi măng Bỉm Sơn

  Tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi mua các mặt hàng tại đây, chất lượng sản phẩm rất tốt, chi phí rẻ và hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình...

  Đại diện: Công ty CP xi măng Bỉm Sơn

  Ximangbimson.com.vn

 • Taxi Mai Linh

  Tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi mua các mặt hàng tại đây, chất lượng sản phẩm rất tốt, chi phí rẻ và hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình...

  Đại diện: Taxi Mai Linh

  Mailinh.vn

 • Hoàng Anh Tài

  Tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi mua các mặt hàng tại đây, chất lượng sản phẩm rất tốt, chi phí rẻ và hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình...

  Đại diện: Hoàng Anh Tài

  ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

 • Hoàng Anh Tài

  Tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi mua các mặt hàng tại đây, chất lượng sản phẩm rất tốt, chi phí rẻ và hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình...

  Đại diện: Hoàng Anh Tài

  ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Đối Tác Của Chúng Tôi

Hỗ trợ Trực tuyến ( 024.32 88 88 88 )

  • Kinh doanh 1
  • 0936 058 188
  • Kinh doanh 2
  • 0936 058 188
  • Kinh doanh HCM
  • 093.235.2866
  • Kinh doanh HCM
  • 093.235.2866

Hỗ trợ Kỹ Thuật( 024.3851.7265 Ex: 15 )

  • Kỹ thuật bộ đàm
  • 0983.016.936
  • Kỹ thuật định vị
  • 0164.585.9823
  • Kỹ thuật đồng hồ
  • 024.3851.7265 Ex: 15
 • đăng ký nhận tin khuyến mãi

 • ( Dang ky Email de nhan duoc nhung thong tin moi nhat ve chuong trinh khuyen mai)